Ο/Η Θανών/ούσα: Καλλιόπη \ Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαλλιόπη \ Εκθετο
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1893 05 30 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 05 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως240
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο* Εκθ*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣμυρνιωτόπουλος Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος43
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)