Ο/Η Θανών/ούσα: Θαλασσινού Ελένη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΘαλασσινού Ελένη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜανούσος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑγγελικώ Καλογρίδη
Ηλικία Θανόντος04 ημ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1893 05 25 9πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 05 25
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρέφος
Αριθμός Πράξεως235
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΘαλασσινός Μανούσος
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜεταπράτης
ΣυγγένειαΠατήρ