Ο/Η Θανών/ούσα: Τραχανάς Ευάγγελος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤραχανάς Ευάγγελος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑριστείδης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠαναγιώτα
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΛαιμός
Ημ/νία Θανάτου1876 08 30 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 31
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως457
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓάτος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΑμφισσα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕμπορος
ΣυγγένειαΦίλος