Ο/Η Θανών/ούσα: Φακουρέλης Γεώργιος Μιχαήλ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦακουρέλης Γεώργιος Μιχαήλ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜιχαήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Ευαγ. ΧατζήΝικολάκη
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1893 05 17 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 05 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρέφος
Αριθμός Πράξεως224
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔιαμονίτης Ευάγγελος
Ηλικία Δηλούντος21
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
Συγγένεια(μη ορισμένο)