Ο/Η Θανών/ούσα: Ελευθερίου Χριστίνα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΕλευθερίου Χριστίνα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕμμανουήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυτυχία Μεσολόγγη
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΓαστροεντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1876 08 30 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 31
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως456
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΕλευθερίου Εμμανουήλ
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚρεοπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ