Ο/Η Θανών/ούσα: Αγγερού \ Εκθετο

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγγερού \ Εκθετο
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκομείο
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος03 μ
ΑσθένειαΟδοντοφυϊα
Ημ/νία Θανάτου1893 05 14 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 05 14
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως221
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο Εκθ*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γ.
Ηλικία Δηλούντος80
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)