Ο/Η Θανών/ούσα: Σταυρίδης Σταύρος Γεωργ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣταυρίδης Σταύρος Γεωργ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Κουτσοδόντη
Ηλικία Θανόντος01 ωρ ημ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1893 05 08 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 05 08
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρέφος
Αριθμός Πράξεως212
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουτσοδόντης Λεωνίδας
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕλληνοδιδάσκαλος
ΣυγγένειαΘείος