Ο/Η Θανών/ούσα: Πετζόπουλος Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠετζόπουλος Ιωάννης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜάρκος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαργαρίτα Μέντενα
Ηλικία Θανόντος04 ημ
Ασθένεια -
Ημ/νία Θανάτου1876 08 29 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως455
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠετζόπουλος Μάρκος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΙος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟπωροπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ