Ο/Η Θανών/ούσα: Ζάννε Αγγελική Νικολ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΖάννε Αγγελική Νικολ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠολυξένη Λουρή
Ηλικία Θανόντος15 ημ
ΑσθένειαΑτροφία
Ημ/νία Θανάτου1893 05 04 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 05 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως207
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΖάννες Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος46
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠάπος