Ο/Η Θανών/ούσα: Δεληγιάννης Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔεληγιάννης Ιωάννης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκομείο
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος65
ΑσθένειαΑρθρίτις
Ημ/νία Θανάτου1893 04 30 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 05 01
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΕργατικός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως202
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γ.
Ηλικία Δηλούντος80
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)