Ο/Η Θανών/ούσα: Βενιέρης Εμμανουήλ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒενιέρης Εμμανουήλ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑντώνιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΘεολογίαν Δανέζου
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΔιάρροια
Ημ/νία Θανάτου1876 08 28 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 29
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως454
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒενιέρης Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠατήρ