Ο/Η Θανών/ούσα: Χαλιορή Ευαγγελιώ Σπύρου

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧαλιορή Ευαγγελιώ Σπύρου
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπύρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΒικτωρία
Ηλικία Θανόντος14 μ
ΑσθένειαΛαρυγγίτις
Ημ/νία Θανάτου1893 04 30 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 04 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως200
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧαλιορής Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος62
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜεταπράτης
ΣυγγένειαΠάπος