Ο/Η Θανών/ούσα: Λουμής Γεώργιος Παναγ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛουμής Γεώργιος Παναγ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠαναγιώτης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣταματούλα Μαούνη
Ηλικία Θανόντος22 ημ
ΑσθένειαΕκλαμψία
Ημ/νία Θανάτου1893 04 26 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 02 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως195
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαούνης Βασίλειος
Ηλικία Δηλούντος47
Πατρίδα ΔηλούντοςΙος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠάπος