Ο/Η Θανών/ούσα: Σαρρή Καλή

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαρρή Καλή
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος85
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 08 28 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 29
Πατρίδα ΘανόντοςΨαρά
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ] Γεώργιος
Αριθμός Πράξεως453
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛουμάκης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος60
Πατρίδα ΔηλούντοςΨαρά
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕμπορομεσίτης
ΣυγγένειαΦίλος