Ο/Η Θανών/ούσα: Παπαμιχαήλ Θεόδωρος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠαπαμιχαήλ Θεόδωρος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚωνσταντίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ
Ηλικία Θανόντος04 μην
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1876 05 14 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως252
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαλημέρης Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος21
Πατρίδα ΔηλούντοςΨαρρά
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΕξάδελφος