Ο/Η Θανών/ούσα: Λιγνού Ευγενία Ιωάν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛιγνού Ευγενία Ιωάν.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦεβρονία Τσουκάτου
Ηλικία Θανόντος14 μ
ΑσθένειαΠνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1893 04 23 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 04 24
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως189
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΖολώτας Νικόλαος Ι.
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΙερεύς
Συγγένεια(μη ορισμένο)