Ο/Η Θανών/ούσα: Δερδήμας Γεώργιος Ιωάν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔερδήμας Γεώργιος Ιωάν.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣοφία Γεράκη
Ηλικία Θανόντος32
ΑσθένειαΠνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1893 04 22 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 04 23
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΧαλκωματάς
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως187
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔερδήμας Ιωάν.
Ηλικία Δηλούντος59
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣιδηρουργός
ΣυγγένειαΠατήρ