Ο/Η Θανών/ούσα: Βόϊκου Δέσποινα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒόϊκου Δέσποινα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠαντελής
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Νικολάου Λουλούδη
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΒρογχίτις
Ημ/νία Θανάτου1893 04 18 7πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 04 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως181
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒόϊκος Παντελής
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΡάπτης
ΣυγγένειαΠατήρ