Ο/Η Θανών/ούσα: Αναιρούσης Ευάγγελος Γεωργίου

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑναιρούσης Ευάγγελος Γεωργίου
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος50
ΑσθένειαΓάγγραινα πνευμον.?
Ημ/νία Θανάτου1893 04 16 9πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 04 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΣιδηρουργός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως180
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑνδρεάδης Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΘαλαμηπόλος
ΣυγγένειαΓαμπρός