Ο/Η Θανών/ούσα: Μάνιζας Χρήστος Γεωργ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜάνιζας Χρήστος Γεωργ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος63
ΑσθένειαΑιμορραγία
Ημ/νία Θανάτου1893 04 13 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 04 14
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΥπάλληλος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως177
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑγαλόπουλος Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος70
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕμπορος
ΣυγγένειαΦίλος