Ο/Η Θανών/ούσα: Αντωνίου Μαρία Νικολ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑντωνίου Μαρία Νικολ.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος35
ΑσθένειαΦυματίωσις
Ημ/νία Θανάτου1893 04 10 2πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 04 10
Πατρίδα ΘανόντοςΠάρος
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως172
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γ.
Ηλικία Δηλούντος80
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)