Ο/Η Θανών/ούσα: Μπαλτάς Αθανάσιος Χρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπαλτάς Αθανάσιος Χρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧρήστος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑιακτερίνη Μαγκούρη
Ηλικία Θανόντος18 μην
ΑσθένειαΔυσεντερία
Ημ/νία Θανάτου1876 08 28 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 28
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως451
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜπαλτάς Χρήστος
Ηλικία Δηλούντος34
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠατήρ