Ο/Η Θανών/ούσα: Κουζίνη Ασπασία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚουζίνη Ασπασία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΘεόδωρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΔέσποινα Ιωάννου Μαύρου
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1893 04 04 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 04 04
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως160
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουζίνης Θεόδωρος
Ηλικία Δηλούντος33
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ