Ο/Η Θανών/ούσα: Καγιαβά Ελένη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαγιαβά Ελένη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΒασίλειος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑγγελική Σφακιανού
Ηλικία Θανόντος02 ετ. 06 μην
ΑσθένειαΠυρετός τυφοειδής
Ημ/νία Θανάτου1876 08 25 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως449
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαγιαβάς Βασίλειος
Ηλικία Δηλούντος26
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚηπουρός
ΣυγγένειαΠατήρ