Ο/Η Θανών/ούσα: Σαραντίδη Μαριάνθη Ιωάν.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαραντίδη Μαριάνθη Ιωάν.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑντωνίτσα Παπαδεράκη
Ηλικία Θανόντος8 ημ
ΑσθένειαΑτέλεια
Ημ/νία Θανάτου1893 04 01 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 04 01
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως149
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπαδεράκη Αθηνά
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟικ.
ΣυγγένειαΠρομήτωρ