Ο/Η Θανών/ούσα: Πασάς Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠασάς Ιωάννης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΦραγκίσκος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Ι. Πολίτου
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΔυσεντερία χρ.
Ημ/νία Θανάτου1893 03 31 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 03 31
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως147
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠασάς Φραγκίσκος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΠατήρ