Ο/Η Θανών/ούσα: Μαούτζος Γεώργιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαούτζος Γεώργιος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 08 25 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 25
Πατρίδα ΘανόντοςΥδρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΤελωνοφύλαξ
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ Μπίλιω Τζίγκου
Αριθμός Πράξεως448
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣάρπας Εμμανουήλ
Ηλικία Δηλούντος53
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΤελωνοφύλαξ
ΣυγγένειαΦίλος