Ο/Η Θανών/ούσα: Ψύλλα Αικατερίνη Παντελή

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΨύλλα Αικατερίνη Παντελή
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠαντολέων
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1893 03 24 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 03 25
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως135
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπαδημητρίου Π.
Ηλικία Δηλούντος55
Πατρίδα ΔηλούντοςΥδρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΠυριτιδοποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)