Ο/Η Θανών/ούσα: Δανιόλου Μαριγώ Β.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΔανιόλου Μαριγώ Β.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΒασίλειος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΧρυσώ
Ηλικία Θανόντος15
ΑσθένειαΠνευμονική φθίσις
Ημ/νία Θανάτου1876 08 23 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 24
Πατρίδα ΘανόντοςΑνδρος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [θ]
Αριθμός Πράξεως447
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΔανιόλος Λεωνίδας
Ηλικία Δηλούντος22
Πατρίδα ΔηλούντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟψοπώλης
ΣυγγένειαΑδελφός