Ο/Η Θανών/ούσα: Αρβανίτης Αναστάσιος Ιωάννου

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑρβανίτης Αναστάσιος Ιωάννου
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1893 03 19 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 03 19
Πατρίδα ΘανόντοςΑστυπάλαια
Επάγγελμα ΘανόντοςΒαστάζος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως127
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑρβανίτης Μιχαήλ Αναστ.
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΑστυπάλαια
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΥιος