Ο/Η Θανών/ούσα: Αργυρού Κατήγκω Α.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑργυρού Κατήγκω Α.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΚων. Μπαλτάς
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρούλα
Ηλικία Θανόντος27
ΑσθένειαΦυματίωσις; πνευμ.
Ημ/νία Θανάτου1876 08 23 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 24
Πατρίδα ΘανόντοςΑνδρος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [Θ] Αβέρκιος
Αριθμός Πράξεως446
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑργυρός Αβέρκιος
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΣύζυγος