Ο/Η Θανών/ούσα: Νάζος Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝάζος Ιωάννης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚυριακή Σαντοριναίου Μάρκ
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΒρογχίτις
Ημ/νία Θανάτου1893 03 11 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 03 11
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρέφος
Αριθμός Πράξεως116
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΝάζος Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος39
Πατρίδα ΔηλούντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑρτοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ