Ο/Η Θανών/ούσα: Κορφιάτης Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚορφιάτης Ιωάννης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧρήστος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕιρήνη Σιδερή
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΕντερίτις χρ.
Ημ/νία Θανάτου1893 03 05 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 03 06
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως106
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚορφιάτης Χρήστος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣοβατζής
ΣυγγένειαΠατήρ