Ο/Η Θανών/ούσα: Χαρτουλάρης Νικόλαος Αδαμ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧαρτουλάρης Νικόλαος Αδαμ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑδαμάντιος
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1893 02 25 12μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 02 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμπορος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως93
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒεκρής Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος28
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαφεπώλης
Συγγένεια(μη ορισμένο)