Ο/Η Θανών/ούσα: Μόσχου Ελένη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜόσχου Ελένη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΒασίλειος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΓαρουφαλιά Παπαγούνα
Ηλικία Θανόντος04 μην
ΑσθένειαΔιάρροια
Ημ/νία Θανάτου1876 05 14 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως251
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπαγούνας Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΖαγορά
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΠάππος