Ο/Η Θανών/ούσα: Βεζέρης Μιχαήλ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒεζέρης Μιχαήλ
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος92
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1893 02 18 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 02 19
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμπορος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως82
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧατζιδάκης Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος31
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)