Ο/Η Θανών/ούσα: Πριμικίρης Γεώργιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠριμικίρης Γεώργιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΧαράλαμπος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία
Ηλικία Θανόντος27
ΑσθένειαΕπιληψία
Ημ/νία Θανάτου1893 02 17 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 02 17
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΕργάτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως80
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαμάης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟψοπώλης
ΣυγγένειαΦίλος*