Ο/Η Θανών/ούσα: Νικολάου Κρυστάλλω Σάββα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝικολάου Κρυστάλλω Σάββα
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1876 08 18 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 19
Πατρίδα ΘανόντοςΚυδωνίαι
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ] Σάββα Νικολάου
Αριθμός Πράξεως441
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠολυμενάκος Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΓύθειον
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος