Ο/Η Θανών/ούσα: Φλαμουράκης Αριστείδης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦλαμουράκης Αριστείδης
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος22
ΑσθένειαΑποπληξία νωτιαίου μυελού
Ημ/νία Θανάτου1893 02 10 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 02 11
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΕργάτης
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως67
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γ.
Ηλικία Δηλούντος77
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)