Ο/Η Θανών/ούσα: Πολυχρονόπουλος Μιχαήλ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠολυχρονόπουλος Μιχαήλ
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος40
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 08 17 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 18
Πατρίδα ΘανόντοςΑνδρίτσενα
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμποροϋπάλληλος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως440
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠατρινός Παντελής
Ηλικία Δηλούντος65
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚλητήρ
ΣυγγένειαΦίλος