Ο/Η Θανών/ούσα: Μαρινόπουλος Γεώργιος Π.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαρινόπουλος Γεώργιος Π.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠαναγιώτης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΔέσποινα Κορφιάτη
Ηλικία Θανόντος20 μην
ΑσθένειαΟδοντοφυϊα
Ημ/νία Θανάτου1876 08 17 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 17
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως439
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαρινόπουλος Παναγιώτης
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΠάτραι
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ