Ο/Η Θανών/ούσα: Γκούμα Μαριάνθη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓκούμα Μαριάνθη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑφροδίτη Μαρκάκη
Ηλικία Θανόντος01 έ 06 μ
ΑσθένειαΒρογχίτις
Ημ/νία Θανάτου1893 01 23 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 01 23
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως40
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΓκούμας Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος36
Πατρίδα ΔηλούντοςΚύθνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ