Ο/Η Θανών/ούσα: Καγιαμάκης Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαγιαμάκης Ιωάννης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜιχαήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦωτεινή Ζερμπίνου
Ηλικία Θανόντος02 ετ. 06 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 08 15 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως437
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαγιαμάκης Μιχαήλ
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΤζεσμές
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεμβούχος
ΣυγγένειαΠατήρ