Ο/Η Θανών/ούσα: Αλεξάνδρου Ειρήνη Λεων.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑλεξάνδρου Ειρήνη Λεων.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΠάθησις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1893 01 19 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 01 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ]
Αριθμός Πράξεως27
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΣιλιβάνης Αλέξανδρος
Ηλικία Δηλούντος28
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρωματιστής
Συγγένεια(μη ορισμένο)