Ο/Η Θανών/ούσα: Ροδινός Νικόλαος Ανδρέου

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΡοδινός Νικόλαος Ανδρέου
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑνδρέας
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣταματούλα Καλαθάκη
Ηλικία Θανόντος39
ΑσθένειαΚαρδιακό νόσημα
Ημ/νία Θανάτου1893 01 18 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 01 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΞυλουργός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως23
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαρακωνσταντής Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος21
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕμποροϋπάλληλος
ΣυγγένειαΕξάδελφος