Ο/Η Θανών/ούσα: Ανθαλού Γιαννούλα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνθαλού Γιαννούλα
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος93
ΑσθένειαΓεροντ. μαρασμός
Ημ/νία Θανάτου1893 01 14 11 μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 01 15
Πατρίδα ΘανόντοςΤήνος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως17
ΠαρατηρήσειςΓεροκομείο*

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜποφύλιος Φραγκίσκος
Ηλικία Δηλούντος79
Πατρίδα ΔηλούντοςΣέριφος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)