Ο/Η Θανών/ούσα: Θηραίος Πέτρος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΘηραίος Πέτρος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΛάμπρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυαγγέλα Χ."Θεοδοσίου
Ηλικία Θανόντος03 μην
ΑσθένειαΔιάρροια
Ημ/νία Θανάτου1876 08 14 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.* Α
Αριθμός Πράξεως435
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΘηραίος Λάμπρος
Ηλικία Δηλούντος27
Πατρίδα ΔηλούντοςΑμοργός
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΠατήρ