Ο/Η Θανών/ούσα: Ζορμπάνου Ευτέρπη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1893
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΖορμπάνου Ευτέρπη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπυρίδων
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦλώρα Κανδιώτου
Ηλικία Θανόντος22
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1893 01 07 12μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1893 01 08
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [θ]
Αριθμός Πράξεως9
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚρας Γρηγόριος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜεσίτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)