Ο/Η Θανών/ούσα: Χαριτάκη Μαργαρίτα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧαριτάκη Μαργαρίτα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόαλος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑναστασία
Ηλικία Θανόντος09 μην
ΑσθένειαΔιάρροια
Ημ/νία Θανάτου1876 08 14 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 08 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως434
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧαριτάκης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ