Ο/Η Θανών/ούσα: Γάντζος Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1892
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΓάντζος Νικόλαος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝοσοκομείο
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΑ-------όνιος νόσος
Ημ/νία Θανάτου1892 12 27 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1892 12 28
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ
Αριθμός Πράξεως536
ΠαρατηρήσειςΝοσοκομείο

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουλμάσης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος76
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)